Isolering af tag

Få foretaget en professionel efterisolering af dit tag - det kan spare dig mange penge på varmeregningen.

Har du brug for hjælp til isolering?
Skriv venligst dit navn
Skriv venligst dit telefonnummer

En efterisolering betaler sig ofte

Der stilles stadig skrappere krav til bygningers energiforbrug, og dermed også forbruget til opvarmning. Et sted hvor der ofte er mulighed for at spare penge til opvarmning af boligen er ved at efterisolere loft, facade og tag.

På flade tage med tagpap fra 1960´erne, 70´erne og 80`erne er det ofte rentabelt af få lagt mere isolering på taget, når tagpappen er slidt ned og alligevel skal renoveres.

Jævnfør bygningsreglementet 2010 skal det undersøges, om investeringen til merisolering kan betales tilbage af besparelsen i varmeudgiften over 40 år.

Dette gøres ved at udregne nedenstående faktor:

Årlig besparelse x 40 års investering > 1,33

1,33 svarer til, at investeringen vil være tilbagebetalt inden for 75 % af den forventede levetid på 40 år, hvilket i dette tilfælde er 30 år.

Vi er gerne behjælpelige med at lave en overslagsberegning på, om det er rentabelt for dig af efterisolere din bolig.

Udvendig tagisolering på eksisterende tagpap

Udvendig tagisolering er en hård isolering, der lægges ud på den eksisterende tagpap. Isoleringen er fremstillet af enten glasuld, stenuld eller polystyren. Trykstyrken i disse produkter gør, at man kan gå på isoleringen, uden at den bliver trykket flad under monteringen af tagdækningen. Når isoleringen er udlagt, monteres den nye tagpap ovenpå og fastgøres ned gennem isoleringen og ned i det eksisterende tagunderlag.

Når der efterisoleres udvendigt, kan isoleringen opbygges af kileskåret isolering, så der opnås en bedre afvanding af taget hen imod tagrender eller tagbrønde.

Kontakt os for rådgivning eller et uforpligtende tilbud

Vi isolerer tage for kunder i hele Nordsjælland, og vi kommer også gerne hjem til dig for at foretage en besigtigelse af dit tag.

Har du brug for rådgivning i forhold til, om tagisolering er den rette løsning for dig og din bolig, eller har du brug for hjælp til at beregne, om det er rentabelt for dig at efterisolere din bolig? Så skal du endelig kontakte os.

Du kan enten udfylde vores kontaktformular, ringe til os på 59 62 88 77, eller du kan skrive til vores e-mail info@kronetag.dk . Så vender vi tilbage til dig så hurtigt som muligt.

Hos Krone Tag udfører vi professionel tagdækning i Nordsjælland. Vi har over 30 års erfaring og er eksperter inden for tagdækning. Vi er altid klar til at hjælpe dig med at finde den rette løsning til lige netop dit tag!

Hos Krone Tag anvender vi tagpap fra DERBIGUM

Før: Tag med skifereternit med asbest.
Efter: 20 mm Trykudlignings plade bliver fastgjort med Derbigum color pap. På dette billede som listedækning. Med denne løsning indkapsler man asbesten, så det ikke frigøres i luften

Miljørigtige produkter

Dækker op til 150.000,- inkl. moms