kronetag i Asnæs, Sjælland, DK på Houzz

Kontakt os på

+45 59 62 88 77

ISOLERING

 

 

Der stilles stadig skrappere krav til bygningers energiforbrug, og dermed også forbruget til opvarmning. Et sted hvor der ofte er mulighed for at spare penge til opvarmning af boligen er ved at efterisolere loft, facade og tag.

På flade tage med tagpap fra 1960´erne, 70´erne og 80`erne, er det ofte rentabelt af få lagt mere isolering på sit tag når tagpappen er slidt ned og alligevel skal renoveres.

Jævnfør bygningsreglementet 2010, skal det undersøges om investeringen til merisolering kan betales tilbage af besparelsen i varmeudgiften over 40 år.

 Dette gøres ved at udregne nedenstående faktor:

Årlig besparelse x 40 år > 1,33
investering

 

1,33 svarer til, at investeringen vil være tilbagebetalt indenfor 75 % af den forventede levetid på 40 år, i dette tilfælde 30 år.

Vi er gerne behjælpelige med at lave en overslagsberegning på om det er rentabelt af efterisolere din bolig. Kontakt Jan her.

Renovering

Udvendig tagisolering er en hård isolering, der lægges ud på den eksisterende tagpap. Isoleringen er fremstillet af enten glasuld, stenuld eller polystyren. Trykstyrken i disse produkter gør, at man kan gå på isoleringen, uden at den bliver trykket flad under monteringen af tagdækningen. Når isoleringen er udlagt, monteres den nye tagpap ovenpå, og fastgøres ned gennem isoleringen og ned i det eksisterende tagunderlag.

Når der efterisoleres udvendigt, kan isoleringen opbygges af kileskåret isolering, således at der opnås en bedre afvanding af taget hen imod tagrender eller tagbrønde.

Top