kronetag i Asnæs, Sjælland, DK på Houzz

Kontakt os på

+45 59 62 88 77

GRØNNE TAGE

                                                   

                                                                Grønt tag efter udførelse efterår                                                  Samme tag sommeren efter

Tage med bevoksning vinder mere og mere frem, både på store byggerier i byerne, på almindelige parcelhuse og på sommerhustage. Grønne tage er levende tage, som ændrer sig i takt med årstiderne. Samtidig er tagene gavnlige i forhold til at holde regnvandet tilbage (op til ca. 80 % af nedbørsmængden), således at kloaksystemerne ikke overbelastes ved voldsomme regnskyl. Tagenes bevoksning opsuger vandet og afgiver regnvandet igen over en længere periode samtidig med, at der sker en vis fordampning fra tagene.

Som underlag for de grønne tag anvendes DERBIGUM GC5 AR med rodhæmmende effekt, der forhindrer planternes rødder i at perforere membranen, der skal holde bygningen tæt.

VI samarbejder med anlægsgartner P. Malmos omkring grønne tage. Besøg deres hjemmeside Her

                                                        

                                                             Område med grønt tag ved kontorer efterår                                Og her sommeren efter, planterne har fået fat

Top